GANS наночастиците намаляват нитратите с 40% и повече!

Скорошни публикации
Имате въпроси?

Не се колебайте да ги зададете!

nitrates

Нитратите (NO3-) и нитритите (NO2-) са химични соли и съединения, които съдържат азот и кислород. Те са важни химически съединения, които се намират в почвата, водите и храните и имат различни приложения и ефекти.

Нитрати (NO3-) са оксидационното състояние на азота, където азотът е свързан с три атома кислород. Те се намират в почвата и водите като резултат от природни процеси, но също така и като замърсители от промишлеността и селското стопанство. В храните най-често нитратите се асоциират със зеленчуци като спанак, репички и моркови.

Нитрити (NO2-) са второто оксидационно състояние на азота и имат по-малко атоми кислород спрямо нитратите. Те се образуват от намаляване на нитратите и се срещат в почвата и водите, както и като добавки в храни. В храните нитритите се използват като консерванти и антиоксиданти за да удължат срока на годност на месни продукти като колбаси и шунки.

Къде се срещат нитратите?

Нитратите се срещат в природата на различни места и в различни форми. Най-често срещаните източници на нитрати в природата включват:

nitrates in agriculture

Почви: Нитратите са част от почвите и често се образуват чрез азотната обмяна в почвата. Те са важен източник на азот за растенията и микроорганизмите в почвата, които ги усвояват и използват.

Вода: Нитратите могат да бъдат разтворени в подземни води и повърхностни води. Те могат да влязат във водните системи чрез различни процеси, като например оттичане от почвата и разграждане на азотни съединения.

nitrates in water

Растения: Растенията абсорбират нитратите от почвата чрез корените си и ги използват за растеж и развитие. Нитратите са важен източник на азот за растенията и представляват ключов елемент в азотния цикъл.

Атмосфера: Нитратите могат да присъстват в атмосферата като азотни съединения, които се образуват по време на атмосферните химични реакции и депонират на земята чрез валежи или други процеси.

Човешка дейност: Нитратите могат да се появят и като резултат от човешката дейност заради използването на азотни торове в селското стопанство и използването на нитрати като консерванти и добавки в храните и хранителната промишленост.

Общо казано нитратите се срещат в природата в разнообразни среди и могат да имат различни източници. Техните концентрации и разпространение могат да варират значително в зависимост от местоположението и околната среда.

Как се образуват?

Нитратите се образуват по естествен път в природата чрез редица биохимични процеси и химични реакции. Ето няколко от основните начини, по които нитратите се формират в природата:

Азотна обмяна в почвата: В почвата могат да се намерят различни видове бактерии и микроорганизми, които извършват азотна обмяна. Този процес включва образуването и разграждането на нитрати и амониеви соли, като се осигурява азот за растенията.

Азотна фиксация: Някои видове бактерии и цианобактерии имат способността да превръщат азота от въздуха в амониеви соли, които по-късно могат да бъдат преобразувани в нитрати. Този процес, известен като азотна фиксация е важен начин за въвеждане на азот в екосистемите.

Депозиране от атмосферата: Нитратите могат да бъдат депозирани на земята чрез атмосферните процеси. Това включва образуването на нитрати в атмосферата чрез химични реакции, след което те могат да бъдат свалени на земята по време на валежите.

Използване от растения и микроорганизми: Растенията и микроорганизмите използват амониевите соли и други форми на азот от почвата и по този начин помагат за образуването на нитрати в почвата.

Тези процеси на нитратно образуване и циркулация са част от азотния цикъл в природата и са от съществено значение за поддържането на биологичната разнообразност и здравето на екосистемите.

Каква е тяхната роля в природата?

Нитратите (NO3-) имат важна роля в природата и биохимичните процеси

 • Те са източник на азот за растенията и подпомагат техния растеж.
 • Участват в азотния цикъл и обмена на азот между почвата, водите и атмосферата.
 • Подобряват почвената плодородност и се използват в селското стопанство като торове.
 • Регулират азотния баланс в организмите и участват в детоксикацията на азотни отпадъци.
 • Подкрепят разнообразие от микроорганизми важни за разграждането на органични вещества и обмена на азот.

Можем да заключим че нитратите (NO3-) са важни химични съединения, които играят ключова роля в природата и биохимичните процеси на организмите. Те предоставят азот за растенията, подобряват почвената плодородност и регулират азотния баланс. Нитратите участват в азотния цикъл, поддържат разнообразието на микроорганизмите и се използват в селското стопанство като торове. Въпреки полезните им функции трябва да се внимава да не се консумират в прекомерни количества, тъй като освен полза има и нежелани последствия.

Опасни ли са нитратите за здравето на човека?

Опасни ли са нитратите за здравето на човека?

Приемът на прекомерно количество нитрати може да бъде вреден за здравето. Прекомерното консумиране на нитрати може да доведе до формирането на нитрозамини (N-nitroso compounds), които се смятат за потенциално канцерогенни съединения и се свързват с някои видове рак особено рак на стомаха.

Също така прекомерният прием на нитрати може да доведе до други здравословни проблеми, като например намалена способност на кръвта да пренася кислород (метхемоглобинемия) и проблеми с кръвното налягане.

Важно е да се подчертае, че обикновено приемът на нитрати през храната и питейната вода не представлява значителен риск за повечето хора, тъй като тези нива са под контрол и в съответствие с регулаторните стандарти за безопасност на храните и водата. Все пак при консумация на храни с високо съдържание на нитрати или нитрити, както и при готвене на месото при високи температури (което може да доведе до образуването на нитрозамини), може да бъде добра идея да се спазват здравословни принципи и да се избягват прекомерните количества.

Личните фактори, като здравословния статус и предразположеността на индивида могат да влияят на неговата чувствителност към нитрати и на риска от нежелани ефекти. Винаги е добре да се съобразявате със здравния си статус и да спазвате балансирана и разнообразна диета за да се намали риска от прекомерен прием на нитрати и други химични съединения.

Може ли да се предпазим от нитратите?

За да се предпазим от прекомерния прием на нитрати и потенциалните рискове за здравето можем да имаме балансирана диета. Това включва разнообразни видове храни. Можем да подобрим хранителния си режим с пресни плодове и зеленчуци, цели зърнени храни, ниско мазни млечни продукти и източници на качествени протеини.

Някои хора избягват обработените храни. Те се хранят със сурова и непреработена храна. Обработените месни продукти, като колбаси и сланини често съдържат високи нива на нитрати и нитрити, които могат да се превърнат в нитрозамини при готвене.

Препоръчително е готвене при ниски температури. Когато готвите месо се опитайте да го приготвите при ниски температури и да избягвате изложението му на високи температури и дълги периоди на готвене, защото това може да допринесе за образуването на нитрозамини.

Редно е да се спазват регулациите и препоръките за най-високите допустими нива на нитрати в храните и водата, както и в продуктите, които използвате.

Жизнено важно е да обработваме водата, която консумираме. Ако използвате подземни води или водопроводна вода с високо съдържание на нитрати, трябва да се прецени възможността за обработка на водата, която консумирате за да намалите съдържанието на нитрати до приемливи нива.

Важно е да се подчертае, че нитратите са част от множествени биохимични процеси и въз основа на текущите научни данни те не представляват сериозен риск за повечето хора, когато се консумират в разумни количества чрез храната и питейната вода.

Има ли начин да пречистваме храната и водата от нитратите?

Според сегашните данни пречистването на храната от нитратите не е лесно и обичайно не се извършва в домашни условия. Нитратите са водоразтворими и се разпространяват в целите хранителни продукти. Това прави пречистването непосилно според сегашната наука.

Що се отнася до водата тя може да бъде пречистена от нитрати чрез различни методи за обработка и филтрация. Ефективността на методите зависи от начина, по който са приложени и от конкретните условия. Ето някои от методите, които се използват за пречистване на водата от нитрати:

Обратна осмоза: Обратната осмоза е ефективен метод за пречистване на водата от нитрати и други замърсители. Процесът включва пропускане на водата през специален мембранен филтър, който задържа нитратите и други нечистотии позволявайки чистата вода да премине.

Йонен обмен: Йонният обмен е техника, при която йоните на нитратите се заменят с други йони, като например хидроксидни или хлоридни йони. Този процес може да намали съдържанието на нитрати във водата.

Филтрация с активен въглен: Филтрацията с активен въглен може да бъде използвана за премахване на нитрати от водата. Активният въглен има повърхност, която може да абсорбира нитратите.

Обработка със специализирани смоли: Има смоли, които са специално проектирани за премахване на нитрати от водата. Тези смоли могат да улавят нитратите и да ги задържат.

Денитрификация: Този процес включва премахването на нитратите чрез химични реакции, които ги превръщат в азотен газ. Денитрификацията се използва често в третичната обработка на отпадъчни води.

Системите за пречистване на водата от нитрати, като обратната осмоза, филтрация с активен въглен, йонен обмен и денитрификация представляват ефективни методи за намаляване на съдържанието на нитрати в питейната вода. Те са обаче съпътствани от някои ограничения и разходи, които трябва да бъдат взети предвид.

Първо изборът на подходящата система за пречистване може да бъде скъп и изисква инвестиция в оборудване и инсталация. В допълнение системите изискват редовна поддръжка включително смяна на филтрите и други части за да продължават да работят с максимална ефективност.

Също така неизбежно се появяват предизвикателства по отношение на устойчивостта и ефективността на тези методи. Технологичния напредък непрекъснато обогатява възможностите за пречистване на водата, като въвежда нови и по-ефективни техники и технологии.

Следователно докато традиционните методи за пречистване на водата могат да бъдат полезни е важно да бъдем информирани за новите и иновативни технологии, които непрекъснато се развиват. Тези нови методи могат да предоставят по-ефективни и икономични решения за пречистване на водата, които може да бъдат използвани за подобряване на качеството на водата, която консумираме.

Ние създадохме бъдещето!

Extra Health GANS

Революцията в областта на пречистването на водата е факт! Нови научни разработки и иновации са довели до създаването на GANS нано частици, които представляват изключително ефективна и икономична технология за намаляване на нитратите в питейната вода. Тази иновативна технология променя начина, по който се справяме с нитратите в нашата вода, като предоставя редица предимства в сравнение със старите методи за пречистване.

Едно от главните предимства на GANS нано частиците е тяхната невероятна ефективност. Когато тези нано частици се поставят в близост до водата, те генерират магнитно поле, което абсорбира нитратите и ги намалява с 50% и повече. Това означава, че нитратите, които са потенциално вредни за нашето здраве се премахват по ефективен начин оставяйки водата чиста и безопасна за питие.

Освен че са изключително ефективни GANS нано частиците предлагат и други значителни предимства. Технологията е икономична и достъпна за всички, тъй като не изисква постоянна поддръжка и подмяна на филтри. След като бъдат закупени GANS нано частиците продължават да функционират без допълнителни разходи. Това прави технологията лесно достъпна и подходяща за всички включително и за общности, които са с ниски приходи.

С GANS нано частиците вече имаме на разположение иновативно и устойчиво решение за пречистване на водата от нитратите. Тази технология обещава да промени начина, по който се грижим за нашата вода и я правим по-чиста и по-сигурна за всички.

Неоспорими резултати

Нашите изследвания с GANS нано частици представляват революционен напредък в областта на пречистването на водата. Поставянето на GANS нано частици до водата и следното намаляване на нитратите от 5 до 2.70 е впечатляващо откритие, което обещава значително подобрение на качеството на питейната вода.

Тази иновативна технология се отличава с изключителна ефективностРезултатите от вашите изследвания показват, че GANS нано частиците могат да намалят нитратите с повече от 45%, което е по-ефективно в сравнение със стандартните методи за пречистване на вода.


Протокол – питейна вода – контрола:

GANS нано частиците protocol nitrates control
GANS нано частиците protocol nitrates control 2

Протокол – питейна вода под влиянието на Extra Health GANS

GANS нано частиците protocol nitrates gans 1
GANS нано частиците protocol nitrates gans 2

Обобщавайки технологията с GANS нано частиците предоставя иновативен и високоефективен начин за пречистване на водата от нитрати. Не само че тя е много по-ефективна в сравнение с традиционните методи но също така предоставя икономично и устойчиво решение за подобряване на качеството на нашата питейна вода. Този напредък обещава да реши сериозни проблеми със замърсяването на водата.

Забравете за скъпите и сложни методи за пречистване на водата!

Имаме революционното решение, което ще направи водата ви чиста сигурна и достъпна. С GANS нано частиците вече можете да се наслаждавате на най-ефективния и икономичен начин да намалите съдържанието на нитрати във вашата вода.

Защо GANS? Тази иновативна технология не само е изключително ефективна при намаляване на нитратите във водата до безопасни нива, но също така е лесна за използване и не изисква постоянна поддръжка. С GANS нано частиците единствената инвестиция е в момента на закупуване. Те продължават да функционират без допълнителни разходи и поддръжка след това.

Не чакайте повече – превърнете вашата вода в чист и здравословен източник на хидратация. Закупете GANS нано частиците днес и се възползвайте от науката и иновациите за да направите вашата вода по-чиста и по-безопасна. С GANS качествената вода става достъпна за всеки. Не губете време – инвестирайте във вашето здраве и благополучие сега!

Натисни ТУК и купи Еxtra Health GANS

Tags :
Любопитно

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Използваме "бисквитки", за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставяме функции на социалните медии и да анализираме трафика си. Също така споделяме информация за използването на нашия сайт с нашите партньори в социалните медии, рекламата и анализа. View more
Cookies settings
Приемам
Политика за поверителност и бисквитки
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Кои сме ние

Нашата уеб страница е: https://skylab.bg

А.   Въведение

 1. Поверителността на посетителите на нашия уебсайт е много важна за нас и ние се ангажираме да я пазим. Тази политика обяснява какво правим с личната ви информация.
 2. Съгласието за използването на бисквитките в съответствие с условията на тази политика при първото посещение на нашия уебсайт ни позволява да използваме бисквитки всеки път, когато посещавате нашия уебсайт.

Б. Как събираме вашите лични данни

Следните видове лична информация могат да се събират, съхраняват и използват:
 1. Информация за вашия компютър, включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра и операционна система.
 2. Информация за вашите посещения и използване на този уебсайт, включително източника на реферала, продължителността на посещението, изгледите на страниците и навигационните пътеки към уебсайта.
 3. Информация, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт, например вашия имейл уебсайт.
 4. Информация, която въвеждате, когато създавате профил на нашия уебсайт. Например вашето име, снимки на профили, пол, рожден ден, статус на връзката, интереси и хобита, подробности за образованието и подробности за заетостта.
 5. Информация, която въвеждате, за да настроите абонамент за нашите имейли и / или бюлетини.
 6. Информация, която се генерира при използване на нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате.
 7. Информация, свързана с всичко, което купувате, услуги, които използвате или транзакция, която извършвате чрез нашия уебсайт, която включва вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни за кредитна карта.
 8. Информация, която публикувате на нашия уебсайт с намерение да я публикуваме в интернет.
 9. Всяка друга лична информация, която ни изпращате.

В. Използване на лична информация

Личната информация, предоставена ни чрез нашия уебсайт, ще бъде използвана за целите, посочени в настоящата политика или на съответните страници на уебсайта. Можем да използваме вашата лична информация за следното:
 1. Администриране на нашия уебсайт и бизнес
 2. Персонализиране на нашия уебсайт за вас
 3. Активиране на използването на услугите, достъпни на нашия уебсайт
 4. Изпращаме ви стоки, закупени чрез нашия уебсайт
 5. Доставка на услуги, закупени чрез нашия уебсайт
 6. Изпращане на извлечения, фактури и напомняния за плащания и събиране на плащания от вас.
 7. Изпращане на маркетингови търговски съобщения
 8. Изпращане на имейл известия, които сте поискали специално.
 9. Изпращаме ви нашия имейл бюлетин, ако сте се регистрирали за него (можете да се отпишете по всяко време).
 10. Изпращаме ви маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес или бизнеса на трети страни, които смятаме, че могат да ви представляват интерес.
 11. Предоставяне на трета страна на статистическа информация за нашите потребители.
 12. Справяне със запитвания и оплаквания, отправени от или за вас във връзка с нашия уебсайт
 13. Запазване на нашия уебсайт сигурен и предотвратяване на измами.
 14. Проверка на спазването на условията и реда, регулиращи използването на нашия уебсайт.
 15. Други приложения.
 • Ако изпратите лична информация за публикуване на нашия уебсайт, ние ще публикуваме и използваме по друг начин тази информация в съответствие с лиценза, който ни предоставяте.
 • Вашите настройки за поверителност могат да се използват за ограничаване публикуването на вашата информация на нашия уебсайт и могат да бъдат коригирани с помощта на контроли за поверителност на уебсайта.
 • Без вашето изрично съгласие няма да предоставяме вашата лична информация на която и да е трета страна за техния директен маркетинг или на която и да е трета страна.

Г. Разгласяване на лична информация

Можем да разкрием вашата лична информация на всеки от нашите служители, застрахователи, професионални съветници, агенти, доставчици или подизпълнители, както е разумно необходимо за целите, определени в настоящата политика. Можем да разкрием вашата лична информация на всеки член от нашата група дружества (това означава нашите дъщерни дружества, крайният ни холдинг и всички негови дъщерни дружества), както е разумно необходимо за целите, определени в настоящата политика. Можем да разкрием вашата лична информация: 1. доколкото ни се изисква от закона по закон; 2. във връзка с текущи или бъдещи съдебни производства; 3. с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права (включително предоставяне на информация на други с цел предотвратяване на измами и намаляване на риска); 4. на купувача (или бъдещия купувач) на всеки бизнес или актив, който продаваме (или обмисляме); и 5. на всяко лице, за което ние основателно вярваме, че може да подаде молба до съд или друг компетентен орган за разкриване на тази лична информация, когато според наше разумно мнение такъв съд или орган е разумно вероятно да разпореди разкриването на тази лична информация. С изключение на предвиденото в настоящата политика, няма да предоставяме вашата лична информация на трети страни.

Д. Международни трансфери на данни

1. Информацията, която събираме, може да се съхранява, обработва и прехвърля между която и да е от страните, в които работим, за да ни позволи да използваме информацията в съответствие с настоящата политика. 2. Информацията, която събираме, може да бъде прехвърлена в следните държави, които нямат закони за защита на данните, еквивалентни на действащите в Европейското икономическо пространство: Съединените американски щати, Русия, Япония, Китай и Индия. 3. Личната информация, която публикувате на нашия уебсайт или предоставяте за публикуване на нашия уебсайт, може да бъде достъпна, чрез интернет, по целия свят. Не можем да предотвратим използването или злоупотребата с такава информация от други лица. 4. Изрично се съгласявате с прехвърлянето на лична информация, описана в този раздел Д.

Е. Запазване на лична информация

1. В този раздел Е са изложени нашите политики и процедура за запазване на данни, които са предназначени да гарантират спазването на нашите законови задължения по отношение на запазването и изтриването на лична информация. 2. Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цел, не се съхранява по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели. 3. Независимо от другите разпоредби на настоящия раздел Е, ние ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни: а. до степента, в която се изисква от нас по закон; б. ако смятаме, че документите могат да бъдат от значение за всички текущи или бъдещи съдебни производства; и в. с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права (включително предоставяне на информация на други лица с цел предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск).

Ж. Сигурност на личните ви данни

1. Ще предприемем разумни технически и организационни предпазни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или промяната на личната ви информация. 2. Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте, на нашите сигурни (защитени с парола и защитна стена) сървъри. 3. Всички електронни финансови транзакции, сключени чрез нашия уебсайт, ще бъдат защитени от технология за криптиране. 4. Признавате, че предаването на информация по интернет е по своята същност несигурно и не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет. 5. Вие носите отговорност за запазване на поверителна паролата, която използвате за достъп до нашия уебсайт; по никакъв повод няма да ви питаме за вашата парола (освен когато влизате в нашия уебсайт).

З. Изменения

Можем да актуализираме тази политика от време на време, като публикуваме нова версия на нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница от време на време, за да сте сигурни, че разбирате всички промени в тази политика. Можем да ви уведомим за промени в тази политика по имейл или чрез системата за лични съобщения на нашия уебсайт.

И. Вашите права

Можете да ни инструктирате да ви предоставим всяка лична информация, която държим за вас; предоставянето на такава информация ще бъде предмет на следното: 1. плащането на такса 2. предоставянето на подходящи доказателства за вашата самоличност (за тази цел, ние обикновено приемаме фотокопие на вашия паспорт, заверено от нотариус, плюс оригинално копие на сметката за комунални услуги, показваща данни които удостоверяват вашата самоличност). Можем да откажем лична информация, която поискате, до степента, разрешена от закона. Можете да ни инструктирате по всяко време да не обработваме вашата лична информация за маркетингови цели (това става като изпратите електронно съобщение до нашия имейл адрес от имейл адреса с който сте регистрирани в нашата уеб страница). На практика обикновено или изрично се съгласявате предварително с използването на личната ви информация за маркетингови цели, или ние ще ви предоставим възможност да се откажете от използването на вашата лична информация за маркетингови цели.

Й. Уебсайтове на трети страни

Нашият уебсайт включва хипервръзки към и подробности за уебсайтове на трети страни. Ние нямаме контрол върху и не носим отговорност за политиките за поверителност, информацията и практиките на трети страни.

К. Актуализиране на информация

Моля, уведомете ни дали личната информация, която държим за вас, трябва да бъде коригирана или актуализирана.

Л. Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки. „Бисквитката“ е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър до уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът поиска страница от сървъра. Бисквитките могат да бъдат или „постоянни“ бисквитки, или „временни“ бисквитки: постоянната „бисквитка“ ще се съхранява от уеб браузър и ще остане валидна до зададената й дата на изтичане, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди датата на изтичане; временната бисквитка, от друга страна, изтича в края на сесията на потребителя, когато уеб браузърът е затворен. Бисквитките обикновено не съдържат никаква информация, която идентифицира лично потребителя, но личната информация, която съхраняваме за вас, може да бъде свързана с информацията, съхранявана и получена от бисквитките. Ние използваме само временни бисквитки (за сесия) / постоянни бисквитки на нашия уебсайт. 1. Имената на бисквитките, които използваме на нашия уебсайт, и целите, за които се използват, са посочени по-долу: а. използваме Google Analytics,Adwords и Facebook Pixel на нашия уебсайт, за да разпознаем компютър, когато потребител, посещава уебсайта / проследяват потребители, докато навигират в уебсайта / дават възможност за използване на кошница за пазаруване в уебсайта / подобряване на използваемостта на уебсайта / анализиране на използването на уебсайта / администриране на уебсайта / предотвратяване на измами и подобряване на сигурността на уебсайта / персонализиране на уебсайта за всеки потребител / целеви реклами, които могат да бъдат от особен интерес за конкретни потребители / описване на цел (и); 2. Повечето браузъри ви позволяват да откажете да приемате бисквитки – например: а. в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате бисквитките, като използвате настройките за отмяна на бисквитките, които са достъпни, като щракнете върху „Инструменти“, „Опции за интернет“, „Поверителност“ и след това „Разширени“; б. в Firefox (версия 24) можете да блокирате всички бисквитки, като щракнете върху „Инструменти“, „Опции“, „Поверителност“, изберете „Използване на персонализирани настройки за история“ от падащото меню и премахнете отметка „Приемане на бисквитки от сайтове“; и в. в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички бисквитки, като отворите менюто „Персонализирайте и контролирайте“ и кликнете върху „Настройки“, „Покажи разширени настройки“ и „Настройки на съдържанието“ и след това изберете „Блокиране на сайтове от настройка на всякакви данни “В заглавието„ Бисквитки “. Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове. Ако блокирате бисквитките, няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт. 3. Можете да изтриете бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър – например: а. в Internet Explorer (версия 10) трябва ръчно да изтриете файлове с бисквитки (можете да намерите инструкции за това на http://support.microsoft.com/kb/278835); б. в Firefox (версия 24) можете да изтриете бисквитките, като щракнете върху „Инструменти“, „Опции“ и „Поверителност“, след това изберете „Използване на персонализирани настройки за история“, щракнете върху „Покажи бисквитки“ и след това щракнете върху „Премахване на всички бисквитки“ ; и в. в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички бисквитки, като отворите менюто „Персонализиране и контрол“ и кликнете върху „Настройки“, „Покажи разширени настройки“ и „Изчистване на данните за сърфиране“ и след това изберете „Изтриване на бисквитки и друг сайт и плъгин данни “, преди да кликнете върху„ Изчистване на данните за сърфиране “. 4. Изтриването на бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове. Последна актуализация: 18.11.2022 г.
Save settings